Võistluse järel saadetud küsimustele vastas 40 osalejat, kellest 22 olid esimest, 8 teist, 7 kolmandat korda ning 3 neli ja enam korda võistlusel osalenud. Samuti koguti infot kommentaaridest, blogidest, telefonivestlustest ja omavahelistest saunajuttudest.

Kokkuvõttes on välja toodud eelkõige faktiline ülevaade valdkondade kaupa ja esile tõstetud probleemid ja võimalikud lahendused, mida korraldaja püüab parandada. Vaata lähemalt siit.